iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavia Orientalis .- Kraków, 1997 - 2015 [Show]
Year 2013
Issue R. 62 nr 4
Articles:
RYCIELSKA Beata [Recenzja pracy: WIERZBIŃSKI Jarosław: Языковой монументализм в России XX века : диахроническя экспликация научных парадигм = Monumentalizacja języka w Rosji XX wieku : eksplikacja diachroniczna paradygmatów naukowych .- Łódź, 2012] [Show]
BARTWICKA Halina [Recenzja pracy: RADBIL' Timur Ben'juminovič: Основы изучения языкового менталитета : учебное пособие .- Москва, 2010] [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia, BANASIAK Jakub, MIKOS Zenon: Językowe problemy optymalizacji wyszukiwania informacji w systemie iSybislaw [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Słowianoznawstwa PAN (Warszawa, 10 czerwca 2013 r.) [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Słowianoznawstwa PAN (Warszawa, 25 marca 2013 r.) [Show]
KÌKLEVÌČ Aljaksandr: Синтаксические процессы в структуре сложного предложения (II) [Show]