iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavia Orientalis .- Kraków, 1997 - 2015 [Show]
Year 2010
Issue R. 59 nr 4
Articles:
BRZYKCY Jolanta, PAŚKO-KONECZNIAK Dorota: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Польско-русские языковые, литературные и культурные контакты", Moskwa 18-19 maja 2009 roku [Show]
MĘDELSKA Jolanta: O wyważaniu otwartych drzwi : w sprawie kształtowania się powojennego północnokresowego dialektu kulturalnego [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Słowianoznawstwa PAN (Warszawa, 18 października 2010 r.) [Show]
JÓŹWIAK Jolanta, TROJANOWSKA Beata: Sprawozdanie z XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Rusycystyka a współczesność" w Rydze (07-09.10.2010) [Show]
OSTAPČUK Oksana Aleksandrovna: Мовні шати пропаганди : відозви польських повстанців до мешканців України під час повстань 1830-31, 1848 рр. [Show]