iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: O wyważaniu otwartych drzwi : w sprawie kształtowania się powojennego północnokresowego dialektu kulturalnego
Author/editor: Jolanta Mędelska
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2010 R. 59 nr 4
Pages: 547-557
Languages: pol
Abstract: Autorka przedstawia stan badań nad procesem kształtowania się kulturalnego dialektu polszczyzny kresowej w okresie powojennym. Krytykuje prace M. Marszałka, w których znajdują się, jej zdaniem fałszywe, opinie na temat jej badań, wskazuje jego błędy w ich interpretacji oraz podkreśla jego błędy metodologiczne. (MF)
Author headings:
au. Mędelska, Jolanta [Show]
Keywords: 20 w. (druga połowa), dialekt kulturalny, język polski, polszczyzna północnokresowa
Tags:
Classification:
8.2.3. Polish. Dialectology [Show]
Outbound references:
Polemika z: MARSZAŁEK Marek: Regionalizmy fonetyczne w polskojęzycznych wydawnictwach książkowych a kwestia kształtowania się północnokresowego dialektu kulturalnego na Litwie po II wojnie światowej .- "Acta Baltico-Slavica" 2009 [Show]