iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavia Orientalis .- Kraków, 1997 - 2015 [Show]
Year 2009
Issue R. 58 nr 3
Articles:
MĘDELSKA Jolanta [Recenzja pracy: BOGUSŁAWSKI Andrzej: Polsko-rosyjskie materiały leksykograficzne .- Łask, 2008] [Show]
SKIDAN Oleksandr [Recenzja pracy: BÌDNOŠIJA Ju. Ì., DIKA L.V.: Говірки Бориспільщини : сучасні діалектні тексти та пам'ятки мови .- Київ, 2008] [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Posiedzenie Komitetu Słowianoznawstwa PAN : Warszawa, 8 czerwca 2009 r. [Show]
PÈN Dmitrij Baochuanovič: Журнал "Hello!" : драматургия названия : текст и коммуникация [Show]
ÌLÌADÌ Oleksandr Ìvanovič: О новом этимологическом словаре русского языка [Show]