iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: О новом этимологическом словаре русского языка
Author/editor: Aleksander Iliadi
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2009 R. 58 nr 3
Pages: 325-336
Note: Streszcz.: eng
Languages: rus
Abstract: Omówienie pierwszego tomu rosyjskiego słownika etymologicznego autorstwa A.Je. Anikina. Przytoczone zostały zasady doboru haseł słownika, sposób ich przedstawienia, jak również wskazano pewne niekonsekwencje przy podawaniu etymologii. Zaprezentowano także etymologię grupy leksemów nieobecnych w omawianym słowniku. (MF)
Abstract 2: Сведения o первoм выпускe "Русского этимологического словаря" А.Е. Аникина. Приводятся принципы подбора лексических единиц, способ их описания, указаны также некоторые непоследовательности в представленной этимологии. Указаны также этимологии группы лексем, которых нет в словаре А.Е. Аникина. (MF)
Author headings:
au. Ìlìadì, Oleksandr Ìvanovič [Show]
Keywords: etymologia 1 (pochodzenie wyrazu), historia języka, język rosyjski, leksykografia, słownik etymologiczny
Tags:
Classification:
9.2.6.4. Russian. Lexicography [Show]
Outbound references:
Omówienie: ANIKIN Aleksandr Evgen'evič: Русский этимологический словарь .- Вып. 1 : А-Аяюшка .- Москва, 2007 [Show]