iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Журнал "Hello!" : драматургия названия : текст и коммуникация
Author/editor: Дмитрий Баохуанович Пен
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2009 R. 58 nr 3
Pages: 337-352
Note: Streszcz.: eng
Languages: rus
Abstract: W artykule omawiana jest rola tytułu jako czynnika kreującego dramatyczność i spektakl na podstawie analizy 14 numerów ukraińskojęzycznej wersji międzynarodowego czasopisma "Hello!". Autor analizuje pojawiającą się w tytułach leksykę ze szczególnym uwzględnieniem markerów, podejmując próbę określenia dominujących tendencji. (MF)
Abstract 2: В статье рассматривается роль названия как фактора, создающего драматичность и спектакль на основе анализа 14 выпусков украинскоязычного издания международного журнала "Hello!". Автор анализирует лексику заглавий, с особым учетом маркеров, стремлясь определить преобладающие тенденции. (MF)
Author headings:
au. Pèn, Dmitrij Baochuanovič [Show]
Keywords: język rosyjski, język ukraiński, język współczesny, komunikacja językowa, lingwistyka tekstu, pragmatyka 1 (użycie znaków językowych), semantyka 1 (znaczenie znaków językowych), tytuł
Tags:
Classification:
9.2.5. Russian. Semantics. Pragmatics [Show]
9.2.7. Russian. Onomastics [Show]
9.4.5. Ukrainian. Semantics. Pragmatics [Show]
9.2.7. Russian. Onomastics [Show]