iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavia Orientalis .- Kraków, 1997 - 2015 [Show]
Year 2008
Issue R. 57 nr 4
Articles:
MĘDELSKA Jolanta [Recenzja pracy: LEWICKI Roman: Polsko-rosyjski słownik nazw własnych .- Lublin, 2008] [Show]
DULIČENKO Aleksandr Dmitrievič, CYCHUN Genadz', SIATKOWSKI Janusz: Sprawozdanie z prac sekcji językoznawczych na XIV Międzynarodowym Kongresie Slawistów w Ochrydzie (9-16 IX. 2008) [Show]
SKOROFATOVA Anna: Просторова варіантивність фітономенів в українських східнослобожанських говірках [Show]
KÌKLEVÌČ Aljaksandr: Спорное в русском семантическом синтаксисе [Show]