iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Спорное в русском семантическом синтаксисе
Author/editor: Александр Киклевич
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2008 R. 57 nr 4
Pages: 509-529
Note: Wykr., streszcz.: eng
Languages: rus
Abstract: Статья посвящается спорным вопросaм, связанным с семантическим описанием синтаксиса современного русского языка. Автор сосредоточивается на вопросе границы между обязательными а вариантивными элементами предложения. Считает также, что для понимания омонимических конструкций важны не только грамматические модели предложения, но и его лексикально-семантическая структура. (MF)
Abstract 2: Artykuł jest poświęcony spornym kwestiom związanym z semantycznym opisem składni współczesnego języka rosyjskiego. Autor koncentruje się na kwestii granicy między obligatoryjnymi a fakultatywnymi elementami zdania. Twierdzi również, że dla zrozumienia konstrukcji homonimicznych ważne są nie tylko gramatyczne modele zdania, ale również jego struktura leksykalno-semantyczna. (MF)
Author headings:
au. Kìklevìč, Aljaksandr [Show]
Keywords: argument, homonim syntaktyczny, język rosyjski, język współczesny, predykat 1 (składnik struktury predykatowo-argumentowej), składnia semantyczna
Tags:
Classification:
9.2.5. Russian. Semantics. Pragmatics [Show]
9.2.1.4. Russian. Syntax [Show]