iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Просторова варіантивність фітономенів в українських східнослобожанських говірках
Author/editor: Анна Скорофатова
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2008 R. 57 nr 4
Pages: 531-546
Note: Streszcz.: eng, mapy
Languages: ukr
Abstract: Artykuł poświęcony wariantywnej różnorodności fitonimów w gwarach północnej części Ługańszczyzny. Autorka przedstawia wyniki analizy statystycznej, wskazując na zależności i stopień korelacji pomiędzy poszczególnymi częściami badanego terytorium. Największa zgodność zachodzi między częścią zachodnią a centralną. (MF)
Author headings:
au. Skorofatova, Anna [Show]
Keywords: analiza statystyczna, gwara, język ukraiński, Ługańsk (region), mapa dialektologiczna, nazwy roślin, wariantywność
Tags:
Classification:
9.4.6.2. Ukrainian. Dialectal lexicon [Show]