iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavia Orientalis .- Kraków, 1997 - 2015 [Show]
Year 2007
Issue R. 56 nr 2
Articles:
WILCZYŃSKI Włodzimierz [Recenzja pracy: W kręgu problemów językoznawstwa i literaturoznawstwa : studia i wspomnienia poświęcone pamięci prof. Alberta Bartoszewicza w piątą rocznicę jego śmierci .- Warszawa, 2006] [Show]
WÓJTOWICZ Marian [Recenzja pracy: WIERZCHOŃ Piotr: Indeks a tergo jednostek przekładowych "Wielkiego słownika rosyjsko-polskiego z kluczem polsko-rosyjskim" : porządek translatowy .- Warszawa, 2006] [Show]
ZEMSZAŁ Piotr: Два этапа языковой агрессии в советском политическом дискурсе сталинского времени на примере пропагандистской кампании против Тито [Show]
KÌKLEVÌČ Aljaksandr: Метонимия vs. компрессия в функциональной системе современного русского языка : в сопоставлении с польским языком [Show]