iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Два этапа языковой агрессии в советском политическом дискурсе сталинского времени на примере пропагандистской кампании против Тито
Author/editor: Piotr Zemszał
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2007 R. 56 nr 2
Pages: 265-272
Note: Tab., streszcz.: eng
Languages: rus
Abstract: Автор анализирует явление языковой агрессии на примере текстов советской пропаганды, направленных против Й. Тито. Подчеркивает жесткую временную границу, разделяющую начальный период косвенной агрессии и, позже, период непосредственной агрессии. Причиной этой перемены в дискурсе он считает политические перемены в Югославии и СССР. (MF)
Abstract 2: Autor analizuje zjawisko agresji językowej na przykładzie języka tekstów radzieckiej propagandy skierowanych przeciwko J. Ticie. Wskazuje na wyraźnie zarysowującą się granicę czasową, pozwalającą na wyodrębnienie początkowego okresu agresji "nie wprost" oraz późniejszego okresu agresji bezpośredniej. Przyczyn tej zmiany dyskursu upatruje w zmianach politycznych, zarówno w Jugosławii, jak i w ZSRR. (MF)
Author headings:
au. Zemszał, Piotr [Show]
Keywords: 20 w. (pierwsza połowa), agresja językowa, Broz Tito Josip (1892-1980), język polityki, propaganda językowa, ZSRR
Tags:
Classification:
9.2.4. Russian. Sociolinguistics [Show]
9.2.5. Russian. Semantics. Pragmatics [Show]
Personal subject heading:
Broz Tito, Josip [Show]
Stalin, Iosif [Show]