iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavia Orientalis .- Kraków, 1997 - 2015 [Show]
Year 2004
Issue R. 53 nr 1
Articles:
RUDÈNKA Alena [Recenzja pracy: MJAČKOŬSKAJA Nìna: Белорусский язык : социолингвистические очерки .- München, 2003] [Show]
KARZARNOWICZ Jarosław: Cerkiewnosłowiański rękopiśmienny "Apostoł" z Biblioteki Śląskiej (syg. R 182 III) : analiza fonetyczno-graficzna [Show]
CZUBAŁA Katarzyna: Przezwiska mieszkańców Żmudzi w powiecie chełmskim : z uwzględnieniem elementów wschodniosłowiańskich [Show]
SZETELA Wiktor: Международная конференция "Современная политическая лингвистика", Екатеринбург 30 сентября - 3 октября 2003 года [Show]
RUDÈNKA Alena: "Хроника Быховца" : лексико-семантический аспект [Show]