iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Język Artystyczny .- Katowice, 2001 [Show]
Year 2001
Issue T. 11
Articles:
OSTASZEWSKA Danuta: Adekwatne dać rzeczy słowo, czyli o stylu opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego [Show]
PIĘTKOWA Romualda: Dawać świadectwo - Gustawa Herlinga-Grudzińskiego dyskurs aksjologiczny [Show]
WITOSZ Bożena: "Dziennik pisany nocą" - między gatunkowym a indywidualnym stylem wypowiedzi [Show]
REJTER Artur: Epitet w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego [Show]
SIUCIAK Mirosława: Sposoby przedstawiania sytuacji dialogowych w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego [Show]