iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Dawać świadectwo - Gustawa Herlinga-Grudzińskiego dyskurs aksjologiczny
Author/editor: Romualda Piętkowa
Published in: Język Artystyczny [Show]
Journal issue: 2001 T. 11
Pages: 47-59
Note: Streszcz.: eng, fre
Languages: pol
Abstract: W dyskursie aksjologicznym G. Herlinga-Grudzińskiego wyraźna jest predylekcja do słownictwa definicyjnie wartościującego. Autor posługuje się jednostkami leksykalnymi o ustabilizowanych konotacjach wartościujących. Zabiegiem uwierzytelniającym jego postawę aksjologiczną jest cytowanie. Częstymi środkami wartościującymi są oprócz środków interpunkcyjnych także: metafora, ironia i metajęzykowa obserwacja zawarta w dopowiedzeniu. (HK)
Author headings:
au. Piętkowa, Romualda [Show]
Keywords: dyskurs, ekspresywność, Herling-Grudziński Gustaw (1919-2000), idiolekt, język autora dzieła literackiego, język polski, słownictwo oceniające, styl
Tags:
Classification:
8.2.1.7. Polish. Language of an author [Show]
8.2.1.6. Polish. Stylistics [Show]
Personal subject heading:
Herling-Grudziński, Gustaw [Show]