iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Epitet w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
Author/editor: Artur Rejter
Published in: Język Artystyczny [Show]
Journal issue: 2001 T. 11
Pages: 92-109
Note: Streszcz.: eng, fre
Languages: pol
Abstract: Omówienie funkcji składniowej i charakterystyki semantycznej epitetów w utworach G. Herlinga-Grudzińskiego prowadzi do wniosku, że dobór środków artystycznych podporządkowany został zgodności formy i funkcji komunikatu w odniesieniu do jego kształtu stylistycznego. Charakterystyczna dla idiolektu G. Herlinga-Grudzińskiego jest tendencja do spiętrzeń epitetów i wykorzystania kontrastu wynikajacego z ich semantycznego nacechowania. Epitety metaforyczne i semantyczne skupiają się najczęściej wokół pola wyrazów określajacych zmysły. (HK)
Author headings:
au. Rejter, Artur [Show]
Keywords: epitet, Herling-Grudziński Gustaw (1919-2000), ironia, metafora, nacechowanie stylistyczne, środek stylistyczny
Tags:
Classification:
8.2.1.7. Polish. Language of an author [Show]
8.2.1.6. Polish. Stylistics [Show]
Personal subject heading:
Herling-Grudziński, Gustaw [Show]