iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavia Orientalis .- Kraków, 1997 - 2015 [Show]
Year 2002
Issue R. 51 nr 1
Articles:
PACHOLCZYK Tadeusz S.: IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rusycystyka europejska a współczesność. Stereotypowość jako konceptosfera w lingwistyce rosyjskiej, literaturoznawstwie, kulturologii i dydaktyce języka rosyjskiego", Poznań, 11-13 września 2001 roku [Show]
CZAPIGA Zofia: O strukturalno-semantycznej złożoności zdań polipredykatywnych z podmiotem bezokolicznikowym w języku polskim i rosyjskim [Show]
MOCARZ-KLEINDIENST Maria: Poziomy ekwiwalencji w przekładzie predykatywów leksykalnych [Show]
ALEKSÊÊNKO Michajlo Andrìjovič: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Słowo, tekst, czas. Nowa frazeologia w nowej Europie", Szczecin - Greifswald, 6-9 września 2001 roku [Show]
ODROBIŃSKA Ewa: Синтаксические особенности "Псалтыри" Аврамия Фирсова 1663 г. на примере сложноподчиненных предложений образа действия, меры и степени : материал псалмов 101-150 [Show]