iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Синтаксические особенности "Псалтыри" Аврамия Фирсова 1663 г. на примере сложноподчиненных предложений образа действия, меры и степени : материал псалмов 101-150
Author/editor: Ewa Odrobińska
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2002 R. 51 nr 1
Pages: 61-84
Note: Streszcz.: pol
Languages: rus
Author headings:
au. Odrobińska, Ewa [Show]
Keywords: 17 w., język rosyjski, składnia 1 (tworzenie wyrażeń złożonych), zdanie złożone podrzędnie, "Псалтырь", Фирсов Аврамий
Tags:
Classification:
9.2.2. Russian. History of language [Show]
9.2.1.4.3. Russian. Compound sentence [Show]
Personal subject heading:
Firsov, Avramij [Show]