iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavia Orientalis .- Kraków, 1997 - 2015 [Show]
Year 2001
Issue R. 50 nr 2
Articles:
MJAČKOŬSKAJA Nìna [Recenzja pracy: KRETSCHMER Anna: Zur Geschichte des Schriftrussischen : Privatkorrespondenz des 17. und frühen 18. Jahrhunderts .- München, 1998] [Show]
KICH Olga [Recenzja pracy: Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze : spotkania polsko-ukraińskie = Варшавські українознавчі записки : польсько-українські зустрічі : Studia Ucrainica .- Warszawa, 1998 - 2003] [Show]
WITKOWSKI Wiesław [Recenzja pracy: VAŇKO Juraj: The Language of Slovakia's Rusyns = Jazyk slovenských Rusínov .- [Boulder (Colo.)], 2000] [Show]
MOSSÓR Magdalena: Czy Rosjanin może pisać na Berdyczów? : transponowanie stałych związków frazeologicznych w polskich przekładach "Mistrza i Małgorzaty" Michaiła Bułhakowa [Show]
PILARCZYK Ewelina: Między konotacją a denotacją : polskie warianty nazw osobowych bohaterów dramatu Nikołaja Erdmana "Samobójca" ("Самоубийца") [Show]
RUDÈNKA Alena: Подъязык информационных технологий как объект лингвистического исследования [Show]
AKSAMÌTAŬ Anatol': Прыказкi i прымаўкi ў фальклорна-лiтаратуразнаўчым i лiнгвiстычным аспекце [Show]