iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: onomastyka 1 (zbiór nazw własnych)

Description Type Actions
MALEC Maria: Dopisek onomastyczny do artykułu R. Rosoła o pochodzeniu wyrazu bachor .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2009 Journal article [Show]
KUBA Ludvík: Dozná základní soustava a terminologie slovanské onomastiky brzkých změn? .- "Acta onomastica" 1997 Journal article [Show]
RADZIK Ryszard: "Droga ku wzajemności" .- "Białoruskie Zeszyty Historyczne = Беларускі гістарычны зборнік" 1998 Journal article [Show]
TICHONIUK Bazyli: Drugi tom "Biełaruskaj antrapanimii" Mikołaja Biryły - słownik apelatywów czy przezwisk? .- "Acta Albaruthenica" 2005 Journal article [Show]
WĘGOROWSKA Katarzyna: Dzieje i kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego zachowane w onomastyce międzywojennego Wilna .- "Acta Baltico-Slavica" 2007 Journal article [Show]
OBST Ulrich: Eigennamen in und zwischen den Sprachen : wissenschaftliches Kolloquium in Verbindung mit der Jahrestagung der Gesellschaft für Namenkunde e.V. zu Ehren des 65. Geburtstages von Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Ernst Eichler .- "Beiträge zur Namenforschung. Neue Folge" 1996 Journal article [Show]
RZETELSKA-FELESZKO Ewa: "Encyklopedia onomastyki słowiańskiej" : założenia projektu .- Opole, 2000 Book article [Show]
CIEŚLIKOWA Aleksandra: Etymologia a motywacja w "Słowniku etymologiczno-motywacyjnym staropolskich nazw osobowych" .- Praha, 2000 Book article [Show]
BRZEZINA Maria: Ewokanty tatarskości w poezji Selima Chazbijewicza .- Opole, 2002 Book article [Show]
KOWALIK-KALETA Zofia: Ewolucja nazwisk słowiańskich : studium teoretyczno-porównawcze .- Kraków, 1991 Book [Show]
Displaying results 31-40 of 427 found.
[ (1) |< First ] [ (3) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (5) ] [ Last >| (43) ]