iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Dzieje i kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego zachowane w onomastyce międzywojennego Wilna
Author/editor: Katarzyna Węgorowska
Published in: Acta Baltico-Slavica [Show]
Journal issue: 2007 31
Pages: 315-324
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: Charakterystyka wileńskich nazw własnych z okresu międzywojennego, upamiętniających przede wszystkim wydarzenia historyczne i osoby związane z miastem. Poszczególne nazwy własne, takie jak urbonimy, toponimy, architektonimy mogą być motywowane innymi onimami (antroponimami, etnonimami, chrematonimami, toponimami) lub apelatywami. Autorka stwierdza, że współczesne odczytanie nazw własnych nie jest możliwe bez uwzględnienia szerokiego kontekstu pozajęzykowego. (PK)
Author headings:
au. Węgorowska, Katarzyna [Show]
Keywords: 1918-1939 r., historia języka, język polski, motywacja słowotwórcza, nazwa własna, onomastyka 1 (zbiór nazw własnych), proprializacja, transonimizacja, Wielkie Księstwo Litewskie, Wilno
Tags:
Classification:
8.2.7. Polish. Onomastics [Show]
8.2.2. Polish. History of language [Show]