iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: 20 w. (koniec)

Description Type Actions
DUNAJ Bogusław: Nowe słownictwo w leksykografii .- Lublin, 2000 Book article [Show]
JAROSZEWICZ Henryk: Nowe tendencje normatywne w standardowych językach chorwackim i serbskim .- Opole, 2004 Book [Show]
GRASZEK-TAŃSKA Anna: O ekspresji języka publicystyki rosyjskiej lat dziewięćdziesiątych .- "Przegląd Rusycystyczny" 2001 Journal article [Show]
BARTMIŃSKI Jerzy: O językowym obrazie świata Polaków końca XX wieku .- Warszawa, 2001 Book article [Show]
OSTRÓWKA Małgorzata: O języku polskim w okolicach Indrycy .- "Acta Baltico-Slavica" 1999 Journal article [Show]
RIEGER Janusz: O języku polskim w okolicach Kamieńca Podolskiego AD 1990 .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
WITOSZ Bożena: O kategorii różnorodności : w refleksji teoretycznej współczesnej lingwistyki .- Katowice, 2003 Book article [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: O najnowszych tendencjach w słowotwórstwie słowiańskim : na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego .- Warszawa, 2003 Book article [Show]
SIEROCIUK Jerzy: O niektórych różnicach językowych pomiędzy Poznaniem, Krakowem i Warszawą : na przykładzie nekrologów i kondolencji prasowych .- "Slavia Occidentalis" 2002 Journal article [Show]
BIEŃKOWSKA Danuta: O różnicach pokoleniowych w polszczyźnie mówionej łodzian .- Łódź, 1999 Book article [Show]
Displaying results 81-90 of 242 found.
[ (1) |< First ] [ (8) << Previous ]  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 [ Next >> (10) ] [ Last >| (25) ]