iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: 20 w. (koniec)

Description Type Actions
WORNAR Edward: Lipšćanske wurjekowanje : přinošk k serbskej ortografiji a ortoepiji .- "Serbska šula : časopis za serbskich wučerjow a kubłarjow" 2005 Journal article [Show]
WITOSZ Bożena: Literackie zapisy rozmowy w tzw. młodej prozie polskiej lat dziewięćdziesiątych : kilka przykładów .- Katowice, 2003 Book article [Show]
FRANKOWSKA-KOZAK Bożena: Logonimy podmiotów gospodarczych w północno-zachodniej Polsce w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku .- Szczecin, 2009 Book [Show]
NOWOWIEJSKI Bogusław: Makaronizmy końca XX wieku .- "Białostockie Archiwum Językowe" 2001 Journal article [Show]
TICHÁ Zdeňka: Materiálová báze slovníku neologizmů v češtině .- Warszawa, 2003 Book article [Show]
PELCOWA Halina: Metodologia badań leksyki gwarowej u schyłku XX wieku .- Poznań, 2001 Book article [Show]
JAROSZEWICZ Henryk: Między prawdą a fałszem : status języka serbsko-chorwackiego po rozpadzie II Jugosławii .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2012 Journal article [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Bez cenzury. Przejawy demokratyzacji w językach słowiańskich końca XX wieku", Łódź, 2-4 czerwca 2005 roku .- "Slavia Orientalis" 2005 Journal article [Show]
INJAC Goran: Najnoviji anglicizmi i neologizmi u srpskom jeziku .- Wrocław, 2005 Book article [Show]
RZETELSKA-FELESZKO Ewa: Nazwy dzisiejszych sklepów i firm w aspekcie kulturowym .- Warszawa, 2003 Book article [Show]
Displaying results 61-70 of 242 found.
[ (1) |< First ] [ (6) << Previous ]  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 [ Next >> (8) ] [ Last >| (25) ]