iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: 20 w. (koniec)

Description Type Actions
WOJTCZUK Krystyna: Formy typu mini, super, agro-, auto- jako tworzywo dla firm siedleckich z lat 90. .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2001 Journal article [Show]
CHLEBDA Wojciech: Frazeologia polska okresu "przemiany i przełomu" .- Opole, 2003 Book article [Show]
RUTKOWSKI Mariusz: Funkcje nazw geograficznych we współczesnej polskiej prozie alpinistycznej .- "Acta onomastica" 2002 Journal article [Show]
ZGÓŁKOWA Halina: Główne nurty w leksykologii polskiej w końcu XX w. .- Lublin, 2000 Book article [Show]
JAROSZEWICZ Henryk: Główne tendencje rozwojowe bośniackiej, chorwackiej i serbskiej normy leksykalnej po rozpadzie języka serbsko-chorwackiego : próba komparacji .- Wrocław, 2005 Book article [Show]
JAROSZEWICZ Henryk: Główne tendencje w przemianach języka chorwackiego i chorwacka polityka językowa w latach 1990-1996 .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2003 Journal article [Show]
MIODEK Jan: Gramatyczne i stylistyczne znaki czasu w mediach .- Warszawa, 2000 Book article [Show]
REICHAN Jerzy: Gwary polskie w końcu XX w. .- Lublin, 2003 Book article [Show]
REICHAN Jerzy: Gwary polskie w końcu XX w. .- Kraków, 1999 Book article [Show]
WÖLKOWA Sonja: Hornjoserbšćina a wužadanja přitomnosće .- Żary, 2011 Book article [Show]
Displaying results 21-30 of 242 found.
[ (1) |< First ] [ (2) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (4) ] [ Last >| (25) ]