iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: 20 w. (koniec)

Description Type Actions
MIKOŁAJCZAK Stanisław: Składnia wypowiedzeń pojedynczych w notatkach syntetycznych na przykładzie "Przeglądu wydarzeń" w "Gazecie Polskiej" .- Poznań, 1999 Book article [Show]
HUMAR Marjeta: Slovensko strokovno slovaropisje v obdobju po osamosvojitvi .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
AVRAMOVA Cvetanka: Slovotvorné tendence u substantiv v bulharštině a češtině v 80. a 90. letech 20. století .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 2002 Journal article [Show]
Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wieku .- Katowice, 2001 Book [Show]
GIEMZA Anna: Słownictwo narkomanów przykładem nowego socjolektu we współczesnej polszczyźnie .- Lublin, 2000 Book article [Show]
RZESZUTEK Monika: Słownictwo środowisk młodzieżowych w okresie polskiej transformacji .- Lublin, 2000 Book article [Show]
Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian .- Lublin, 2000 Book [Show]
KRYŻAN-STANOJEVIĆ Barbara: Słowo jak towar .- Gdańsk, 2002 Book article [Show]
BAKUŁA Bogusław: Sprawozdanie z konferencji "Transformacja kulturowa w Polsce i Czechach 1989-2000. Nauka, literatura, życie literackie, kino, teatr, prasa, szkolnictwo", Poznań 3-4 czerwca 2002 r. .- "Slavia Occidentalis" 2002 Journal article [Show]
WOŹNIAK Kazimierz: Stan polskiej leksykografii gwarowej pod koniec XX wieku .- Warszawa, 2000 Book article [Show]
Displaying results 121-130 of 242 found.
[ (1) |< First ] [ (12) << Previous ]  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Next >> (14) ] [ Last >| (25) ]