iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wieku
Author/editor: pod red. Emila Tokarza
Publication place: Katowice
Publisher: "Śląsk"
Year: 2001
Pages: 323 s.
Languages: pol, etc.
Author headings:
rd. Tokarz, Emil [Show]
Keywords: 20 w. (koniec), języki słowiańskie
Tags:
Classification:
1.1. General part. Problems of modern languages [Show]
1.3. General part. Regional problems [Show]
Inbound references:
Recenzja: POSPÍŠIL Ivo: Slavistika a evropské změny na konci 20. století .- "Opera Slavica = Slavistické rozhledy" 2002 [Show]
Articles:
ŚLĘZAK Artur: Gradišćanie i ich tradycje językowe .- Katowice, 2001 [Show]
TOKARZ Piotr: Język czarnogórski : próba standaryzacji .- Katowice, 2001 [Show]
LISIECKI Michał: Język w sieci : zmiana paradygmatu .- Katowice, 2001 [Show]
WROCŁAWSKA Elżbieta: Języki łużyckie końca XX wieku w oczach lingwistów i socjologów .- Katowice, 2001 [Show]
BLUSZCZ Anna J.: Językowy fin de siècle w prasie czeskiej .- Katowice, 2001 [Show]
ZIENIUKOWA Jadwiga: Kaszubszczyzna u schyłku XX wieku .- Katowice, 2001 [Show]
CICHOŃSKA Maria: Ku współczesnej typologii języków słowiańskich : na wybranej problematyce języka chorwackiego i polskiego .- Katowice, 2001 [Show]
BLAŽETIN Stjepan: Metodološka pitanja proučavanja manjinskih književnosti : na primerju književnosti Hrvata u Mađarskoj .- Katowice, 2001 [Show]
SELIMSKI Ljudvig: Mniejszości narodowościowe i konfesyjne oraz grupy etniczne w Bułgarii : pod względem imiennictwa osobowego .- Katowice, 2001 [Show]
KENDA-JEŽ Karmen: Nadnarečne prvine v narečnem slovarju .- Katowice, 2001 [Show]
STAWNICKA Jadwiga: O jednym z typów nagłówków we współczesnej prasie polskiej .- Katowice, 2001 [Show]
WALCZAK-MIKOŁAJCZAKOWA Mariola, IVANOVA Diana: O języku współczesnej prasy bułgarskiej i polskiej .- Katowice, 2001 [Show]
LOTKO Edvard: O změnách ve slovní zásobě současné češtiny a jejich příčinách .- Katowice, 2001 [Show]
BARIĆ Ernest: Pitanje jezičnog standarda narodnih manjina : na primerju Hrvata u Mađarskoj .- Katowice, 2001 [Show]
TOKARZ Emil: Powstawanie nowych standardów językowych u Słowian w końcu XX w. .- Katowice, 2001 [Show]
BĘDKOWSKA-KOPCZYK Agnieszka: Profilowanie doświadczenia w synonimii słowiańskiej .- Katowice, 2001 [Show]
MICHALSKA Ewa: Rola języków zachodniosłowiańskich w dobie globalizacji Europy .- Katowice, 2001 [Show]
PERĎOCHOVÁ-SKLÁROVÁ Anna: Slovenčina v súčasnosti .- Katowice, 2001 [Show]
JESENŠEK Marko: Slovenščina danes .- Katowice, 2001 [Show]
CHAMIGA Michał: Słoweński język "drugiego obiegu" we współczesnej rzeczywistości .- Katowice, 2001 [Show]
KRYZIA Władysław: Słoweńskie mniejszości we Włoszech .- Katowice, 2001 [Show]
PINTARIĆ Neda: Sociokulturni elementi jezičnoga bontona : struktura i funkcija eksvokacije .- Katowice, 2001 [Show]
BOŃKOWSKI Robert: Standard serbski w końcu XX wieku .- Katowice, 2001 [Show]
FONTAŃSKI Henryk: Sytuacja językowa Łemków .- Katowice, 2001 [Show]
JĘDRZEJKO Ewa: Trwałość i zmienność strategii komunikacyjnych a przemiany składni stylów funkcjonalnych w słowiańszczyźnie XX wieku : prolegomena .- Katowice, 2001 [Show]
BANIOWSKI Marcin: Wpływ języka angielskiego na język słoweński .- Katowice, 2001 [Show]
CZERWIŃSKI Piotr, STAWNICKA Jadwiga: Współczesny język rosyjski : tendencje w rozwoju .- Katowice, 2001 [Show]
ZORKO Zinka: Zunanji in notranji vzroki za nastanek slovenskih vmesnih narečij .- Katowice, 2001 [Show]
STEFANIJ̌A Dragi: Македонскиот jазик последниве 10 години .- Katowice, 2001 [Show]
ČUBA Galina Vìktorìvna: Українська мова кінця XX ст. .- Katowice, 2001 [Show]