iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: 20 w. (koniec)

Description Type Actions
KŁOSIEWICZ-LEPIANKA Mariola: Profile pojęcia 'ciało' w dzisiejszej prasie kobiecej .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2004 Journal article [Show]
CHLOUPEK Jan, KRČMOVÁ Marie: Proměny slohových norem dnešní češtiny .- Ostrava, 1999 Book article [Show]
GREŃ Zbigniew: Próba poszerzenia i weryfikacji badań językowych na Śląsku Cieszyńskim .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 2001 Journal article [Show]
WÖLKOWA Sonja: Rěčespytna konferenca we Łódźi .- "Rozhlad : serbski kulturny časopis" 2005 Journal article [Show]
BADURINA Lada: Rječnička i uporabna vrijednost nekih hrvatskih leksema .- Łódź, 2001 Book article [Show]
LUBAŚ Władysław: Rola słownictwa potocznego w polszczyźnie ostatniego dziesięciolecia .- Lublin, 2000 Book article [Show]
HRYNKIEWICZ-ADAMSKICH Bożena: Rosyjsko-polski słownik innowacji leksykalnych .- Poznań, 2005 Book [Show]
WASZAKOWA Krystyna: Rozkładalność i kompozycjonalność struktur słowotwórczych : na przykładzie neologizmów w polszczyźnie końca XX w. .- Katowice, 2000 Book article [Show]
RODZIEWICZ Barbara: Rzeczowniki złożone z komponentem obcojęzycznym w języku rosyjskim, polskim i niemieckim lat 80 i 90 XX wieku .- Szczecin, 2001 Book article [Show]
DĄBROWSKA Anna: Sampling, vanselling, merchandising : o słownictwie pracowników marketingu .- Lublin, 2000 Book article [Show]
Displaying results 111-120 of 242 found.
[ (1) |< First ] [ (11) << Previous ]  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 [ Next >> (13) ] [ Last >| (25) ]