iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: Herling-Grudziński Gustaw (1919-2000)

Description Type Actions
OSTASZEWSKA Danuta: Adekwatne dać rzeczy słowo, czyli o stylu opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego .- "Język Artystyczny" 2001 Journal article [Show]
PIĘTKOWA Romualda: Dawać świadectwo - Gustawa Herlinga-Grudzińskiego dyskurs aksjologiczny .- "Język Artystyczny" 2001 Journal article [Show]
WITOSZ Bożena: "Dziennik pisany nocą" - między gatunkowym a indywidualnym stylem wypowiedzi .- "Język Artystyczny" 2001 Journal article [Show]
REJTER Artur: Epitet w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego .- "Język Artystyczny" 2001 Journal article [Show]
SIUCIAK Mirosława: Sposoby przedstawiania sytuacji dialogowych w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego .- "Język Artystyczny" 2001 Journal article [Show]