iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: motywacja pośrednia

Description Type Actions
PELCOWA Halina: Mechanizmy nazwotwórcze i zmiany leksykalne w gwarach : na materiale gwar Lubelszczyzny .- Warszawa, 1994 Book article [Show]
PRZYMUSZAŁA Lidia: Nazwy ulic Ostrowa Wielkopolskiego .- "Zeszyty Naukowe. Językoznawstwo" 1998 Journal article [Show]
OHNHEISER Ingeborg: Еще раз об опосредствованной мотивации .- Katowice, 2000 Book article [Show]
SÌNKEVÌČ Taccjana: Легенды, мифы, предания в основах названий озëр Витебщины .- Białystok, 1999 Book article [Show]
BUČKO Dmitro Grigorovič, BUČKO Nestor: Оронiми Бойкiвщини : мотивацiйна i словотвiрна характеристика .- Białystok, 1999 Book article [Show]