iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: -19 w.

Description Type Actions
KUDĚLKA Milan, ŠIMEČEK Zdeněk, VEČERKA Radoslav: Česká slavistika v prvním období svého vývoje do počátku 60. let 19. století .- [Sv. 1] .- Praha, 1995 Book [Show]
POPOWSKA-TABORSKA Hanna: Dawne pogranicze językowe polsko-dolnołużyckie w świetle danych toponomastycznych .- "Zeszyty Łużyckie" 1992 Journal article [Show]
RACLAVSKÁ Jana: Historia języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim do roku 1848 .- Ostrava, 2001 Book [Show]
STRZELECKA Joanna: Księgi hipoteczne zreponowane jako źródło do badań antroponimii Starej i Nowej Warszawy .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2000 Journal article [Show]
SIATKOWSKA Ewa: Niemieckie zapożyczenia w połabskim i rosyjskim : chronologia, semantyka, adaptacja, wpływ na rozwój języka .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2007 Journal article [Show]
SIATKOWSKA Ewa: Rozwój leksyki górnołużyckiej .- "Zeszyty Łużyckie" 1992 Journal article [Show]
STABEJ Marko: Slovenski pesniški jezik z vidika jezikovnega načrtovanja do l. 1848 .- "Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede" 1998 Journal article [Show]
TURNAU Irena: Słownik ubiorów : tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od średniowiecza do początku XIX w. .- Warszawa, 1999 Book [Show]
SOLODUB Jurij Petrovič: Интертекстуальность как лингвистическая проблема .- "Научные доклады высшей школы. Филологические науки" 2000 Journal article [Show]