iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: kondensacja

Description Type Actions
KORYTKOWSKA Małgorzata: Condensation de la structure sémantique de la phrase et analyse contrastive .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
BANASIAK Jakub: Kilka uwag o formalizacji argumentu propozycjonalnego pCaus w zdaniach z przyimkowymi kauzatywnymi wyrażeniami predykatywnymi w języku bułgarskim .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 2018 Journal article [Show]
MALEC Tadeusz: O kondensacji na przykładzie przymiotników złożonych typu dwuoki, krzywousty, rudobrody .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1995 Journal article [Show]
SZUMSKA Dorota: O sztuce kondensacji .- Łódź, 2001 Book article [Show]
HABRAJSKA Grażyna: Presupozycja, kondensacja, implikatura .- Łódź, 2001 Book article [Show]
TOPOLIŃSKA Zuzanna: Relacja: predykat > argument – centralne ogniwo struktury tekstu .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2014 Journal article [Show]
SZUMSKA Dorota: Rzecz o orzeczniku, czyli meandry adiektywizacji .- 2 .- "Паланістыка = Полонистика = Polonistyka" 2000 Journal article [Show]
KACZMAREK Małgorzata: Specyfika językowa i graficzna krótkich wiadomości tekstowych (sms-ów) .- Łódź, 2002 Book article [Show]
JELÍNEK Milan: Syntaktická kondenzace jako charakterický rys odborného stylu : na materiálu českých odborných textů .- "Stylistyka" 2000 Journal article [Show]
JANOWSKA Aleksandra: Związki frazeologiczne w funkcji podstaw słowotwórczych .- Katowice, 2000 Book article [Show]