iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: frazem

Description Type Actions
JANOVEC Ladislav: Aktualizace frazémů v současné češtině .- Warszawa, 2008 Book article [Show]
GLOVŇA Juraj: Aktualizovaná frazéma ako prostriedok výstavby textu .- Łódź, 2001 Book article [Show]
TOKARSKI Ryszard: Biała brzoza, czarna ziemia czyli o miejscu stereotypu w opisie języka .- Wrocław, 1998 Book article [Show]
SKLADANÁ Jana: Biblia ako prameň slovenskej frazeológie .- Łódź, 1997 Book article [Show]
VULIĆ Sanja: Blagdanska imena i frazemi .- "Riječ : časopis za filologiju" 1997 Journal article [Show]
BONOVA Stanka: Bóg wysoko, car daleko : kilka uwag o kulturowych podstawach funkcjonowania frazeologizmu w języku bułgarskim .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 2004 Journal article [Show]
ČECHOVÁ Marie: České pranostiky : jejich klasifikace a výklad .- Praha, 2000 Book article [Show]
WYSOCZAŃSKI Włodzimierz: Comparative phrasemes X as Y in Polish and some other European languages .- Katowice, 1998 Book article [Show]
KOVAČEVIĆ Barbara, BAŠIĆ Martina: Crikvenički poredbeni frazemi i njihovi ekvivalenti u hrvatskome jezičnom standardu .- "Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje" 2012 Journal article [Show]
VAJS VINJA Nada, ŽIC FUCHS Milena: Definicija i frazem u jednojezičkom rječniku .- "Filologija" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 96 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (10) ]