iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: grecyzm

Description Type Actions
BLÁHOVÁ Emilie: Griechische Lehnwörter im altkirchenslawischen Parömienbuch .- "Byzantinoslavica : revue internationale des études byzantines" 1997 Journal article [Show]
ŻUREK Anna: Juliusza Osterwy troska o czystość polszczyzny teatralnej .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2007 Journal article [Show]
FILINOWICZ Alina: Nazwy terenowe wskazujące na pewne fakty historyczne na obszarze Sokólszczyzny .- "Białorutenistyka Białostocka" 2010 Journal article [Show]
JASIŃSKA-SOCHA Teresa: Niekategorialne nazwy miejsca wyrażane przez wyrazy obcego pochodzenia w języku białoruskim .- "Acta Albaruthenica" 2007 Journal article [Show]
BUDZISZEWSKA Wanda: Pogranicze językowe słowiańsko-greckie .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
MOSZYŃSKI Leszek: Problem autorstwa staro-cerkiewno-słowiańskiego przekładu tzw. "proroków mniejszych" w świetle leksyki .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 2001 Journal article [Show]
SIATKOWSKI Janusz: Studia nad wpływami obcymi w "Ogólnosłowiańskim atlasie językowym" .- Warszawa, 2004 Book [Show]
RUSEK Jerzy: Uwagi o słownictwie "Żywotu Jana Miłościwego" .- Санкт-Петербург, 1998 Book article [Show]
TODOROV Todor A.: Български етимологии .- Kraków, 2002 Book article [Show]
ARGIROVSKI Mito: Грцизмите во македонскиот jaзик .- Скопje, 1998 Book [Show]
Displaying results 1-10 of 14 found.
[ (1) |< First ]  1  2 [ Next >> (2) ] [ Last >| (2) ]