iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: 20 w.

Description Type Actions
KAMIŃSKA-SZMAJ Irena: Agresja językowa w życiu publicznym : leksykon inwektyw politycznych 1918-2000 .- Wrocław, 2007 Book [Show]
DZIEKOŃSKA Justyna: Antroponimia epoki radzieckiej .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2001 Journal article [Show]
KUCHARZYK Renata: Baba w "Słowniku gwary Zakopanego i okolic" Juliusza Zborowskiego .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2009 Journal article [Show]
Badania kaszuboznawcze w XX wieku : materiały pokonferencyjne .- Gdańsk, 2001 Book [Show]
FRANKOWSKA-KOZAK Bożena: Badania socjolingwistyczne nad językiem miasta w historii językoznawstwa rosyjskiego XX w. .- Szczecin, 2000 Book article [Show]
NORBERG Madlena: Bemerkungen zum Verhältnis von gesprochener und geschriebener Sprache im Niedersorbischen .- Potsdam, 2003 Book article [Show]
NIEMKIEWICZ Ewelina: Bibliografia bibliografii językoznawstwa polskiego .- Lublin, 2000 Book [Show]
DUŠKIN Maksim, SATOŁA-STAŚKOWIAK Joanna: The Bulgarian-Polish-Russian parallel corpus .- "Cognitive Studies = Études cognitives" 2011 Journal article [Show]
MAZURKIEWICZ-SUŁKOWSKA Julia: Cechy polszczyzny północnokresowej utrwalone w poezji Feliksa Mieszczańskiego ze wsi Kadysz na Białorusi .- "Acta Baltico-Slavica" 2013 Journal article [Show]
NĚMEC Igor: Česká slova odboje .- "Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka" 2000 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 231 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (24) ]