iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: czasownik

Description Type Actions
BABIK Zbigniew: Accentuation of the prefixed c-presents in Common Slavic .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2001 Journal article [Show]
PAŚKO-KONECZNIAK Dorota: Akcentuacja zapożyczonych leksemów czasownikowych w gwarze staroobrzędowców mieszkających w regionie suwalsko-augustowskim .- Warszawa, 2015 Book article [Show]
STAWNICKA Jadwiga: Aktionsarten w języku rosyjskim i ich niemieckie translaty .- Katowice, 2002 Book [Show]
BARTELS Hauke, SPIESS Gunter: Das aktive deutsch-niedersorbische Internet-Lernerwörterbuch des verbalen Wortschatzes : elektronische Medien im Dienste des Erhalts einer bedrohten Minderheitensprache .- Copenhagen, 2002 Book article [Show]
BARTELS Hauke: Das aktive deutsch-niedersorbische Wörterbuch (ADNW) des verbalen Wortschatzes .- Frankfurt ; Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Wien, 2002 Book article [Show]
BRANDNER Aleš: Aktuální posuny v morfologickém systému ruského slovesa .- Brno, 1999 Book article [Show]
BLUSZCZ Anna J.: Alternacyjne tworzenie zachodniosłowiańskich iteratiwów .- Katowice, 2003 Book article [Show]
KOMOROWSKA Ewa: Analiza semantyczno-pragmatyczna przysłówka совсем : na materiale języka rosyjskiego .- Szczecin, 1992 Book [Show]
KAROLAK Stanisław, KREISBERG Alina: L'aspect et le passif en polonais et en italien .- Warszawa, 1999 Book article [Show]
FILIP Hana: Aspect, eventuality types and normal reference .- New York, 1999 Book [Show]
Displaying results 1-10 of 734 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (74) ]