iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: fonetyka 1 (cechy fizyczne dźwięków mowy)

Description Type Actions
MALIĆ Dragica: Hrvatska srjednjovjekova proza .- Zagreb, 1997 Book [Show]
TICHONIUK Bazyli: Imiona i ich formy na pograniczu polsko-białoruskim od XVI wieku do roku 1839 .- Zielona Góra, 2000 Book [Show]
RUTKOWSKI Krzysztof: Imiona skrócone mieszkańców Rososzy w XVII wieku .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 1999 Journal article [Show]
ALONSO DE LA FUENTE José Andrés: The Influence of Russian on the Eskaleut Languages .- "Przegląd Rusycystyczny" 2018 Journal article [Show]
REJZEK Jiří: Initial sk-(šk)/ch- doublets in the Slavonic languages .- "The Slavonic and East European Review" 1998 Journal article [Show]
GŁUSZKOWSKA-BABICKA Jadwiga: Interferencja językowa w nazwach terenowych północno-wschodniej Polski .- "Acta Albaruthenica" 2012 Journal article [Show]
WOJTYRA Ewa: Interferencja prymarnej gwary białoruskiej na system fonetyczny wtórnie nabytego języka polskiego na przykładzie idiolektu .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2002 Journal article [Show]
REICHAN Jerzy: Interpretowanie fonetycznych form zapożyczeń niemieckich w "Słowniku gwar polskich" PAN .- "Prace Filologiczne" 1999 Journal article [Show]
SAWICKA Irena, BOJADŽIEV Todor: Irena Sawicka, Todor Bojadžiev, I tom GKBP : "Fonetyka i fonologia" .- Warszawa, 2003 Book article [Show]
SOSNOWSKA Natalia: IX Forum Kultury Słowa, Szczecin, 9-11 października 2013 .- "Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Linguistique = Annals of Arts. Linguistics " 2014 Journal article [Show]
Displaying results 81-90 of 493 found.
[ (1) |< First ] [ (8) << Previous ]  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 [ Next >> (10) ] [ Last >| (50) ]