iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: fonetyka 1 (cechy fizyczne dźwięków mowy)

Description Type Actions
Fonetyka, fonologia .- Opole, 2007 Book [Show]
PARDEJ Katarzyna: Fonetyka gwary okolic Rzeczycy w powiecie tomaszowskim .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2009 Journal article [Show]
TREDER Jerzy: Fonetyka i fonologia .- Opole, 2001 Book article [Show]
GRZESZCZUK Barbara: Fonetyka i fonologia w aspekcie diachronicznym i synchronicznym : problemy dydaktyki uniwersyteckiej .- "Rozprawy Komisji Językowej [ŁTN]" 2006 Journal article [Show]
OSTASZEWSKA Danuta, TAMBOR Jolanta: Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego .- Warszawa, 2000 Book [Show]
SZCZEŚNIAK Krystyna: Fonetyka nazw polskich z powiatu gołdapskiego w XIX-wiecznej Tece Toruńskiej Marcina Giersza .- "Acta Baltico-Slavica" 1994 Journal article [Show]
TRAWIŃSKA Maria: Fonetyka wielkopolskich rot sądowych .- Warszawa, 2005 Book [Show]
MAŃCZAK Witold: Formy kaszubskie typu sink .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
KUREK Halina: Frekwencja a przemiany współczesnej normy wymawianiowej : w świetle dyskusji na temat NRSF Witolda Mańczaka .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2016 Journal article [Show]
MILEWSKI Stanisław: Frekwencja fonemów w tekstach mówionych dzieci w wieku przedszkolnym .- "Logopedia" 1997 Journal article [Show]
Displaying results 41-50 of 493 found.
[ (1) |< First ] [ (4) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (6) ] [ Last >| (50) ]