iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: ortografia

Description Type Actions
MATEŠIĆ Mihaela: Načelo tradicije u pravopisu .- Zagreb, 2009 Book article [Show]
PASTYŘÍK Svatopluk: Nad některými problémy s grafickým zaznamenáváním hypokoristik : s ohledem na potřeby připravovaného slovníku .- "Češtinář : zpravodaj Ústavu českého jazyka a literatury Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové" 1998 Journal article [Show]
STARZ Roman: Najczęstsze odchylenia od norm ortograficznych w wypracowaniach uczniów klas 4-8 szkół podstawowych : na podstawie list frekwencyjnych .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 1999 Journal article [Show]
CIEŚLIKOWA Aleksandra: Nazwy własne we współczesnym języku polskim .- Kraków, 1999 Book article [Show]
POHONČOWA Anja: Nejnowše tendence we wuwiśu dolnoserbskeje pisneje rěcy .- "Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe : język, literatura, kultura " 2006 Journal article [Show]
BÍGL Richard: Nepravopisné reformy lužické srbštiny po druhé světové válce .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 2004 Journal article [Show]
SPIESS Gunter: Niedersorbisch .- Klagenfurt, 2002 Book article [Show]
KARPOWICZ Tomasz: Niektóre dyskusyjne zagadnienia ortograficzne i ich ujęcie w słownikach .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 1999 Journal article [Show]
MADEJOWA Maria: Norma ortograficzna a praktyka w dzieleniu wyrazów przy ich przenoszeniu .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 1999 Journal article [Show]
WIŚNIEWSKA Halina: Normatywność druków gdańskich w rodzinie Rhetów (1634-1695) .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
Displaying results 81-90 of 319 found.
[ (1) |< First ] [ (8) << Previous ]  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 [ Next >> (10) ] [ Last >| (32) ]