iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Niedersorbisch
Author/editor: Gunter Spieß
Published in: Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens .- Bd. 10 : Lexikon der Sprachen des Europäischen Ostens .- Klagenfurt, 2002 [Show]
Pages: 323-342
Languages: ger
Abstract: Pśeglěd wó dolnoserbšćinje, źo wósebnje wó demografiske wuwiśe powědarjow, poměr dialektow a pisneje rěcy, strukturu rěcy (fonologija, morfologija, syntaktiske wósebnosći, leksika), pšawopis a jogo reformy w 20. stolěśu a wó rěcnopolitiskich naglědach. Pśedstajenje se na 20. stolěśe koncentrěrujo. (AP)
Author headings:
au. Spiess, Gunter [Show]
Keywords: 20 w., fonetyka 1 (cechy fizyczne dźwięków mowy), fonologia 1 (funkcje fonemów w systemie językowym), język dolnołużycki, morfologia 1 (budowa i odmiana wyrazów), ortografia, słownictwo, socjolingwistyka
Tags:
Classification:
7.1.1. Sorb Group. Phonetics. Phonology [Show]
7.1.2. Sorb Group. Morphology. Morphonology [Show]
7.4. Sorb Group. Sociolinguistics [Show]
7.6. Sorb Group. Lexicology [Show]