iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: język serbsko-chorwacki

Description Type Actions
KORDIĆ Snježana: Slijedi li nakon lične zamjenice uvijek nerestriktivna odredba? .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1996 Journal article [Show]
COSSUTTA Rada: Slovanska interferenca v italijanski tržaščini .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
ŠIPKA Danko: Słowiańska lingwistyka międzykulturowa .- Wrocław, 2000 Book article [Show]
JAROSZEWICZ Henryk: Socjolingwistyczne podłoże rozwoju języka serbsko-chorwackiego w latach 1945-1992 .- Opole, 2001 Book article [Show]
KUNZMANN-MÜLLER Barbara: Spezialfälle der Diatheze in den slavischen Sprachen .- "Zeitschrift für Slawistik " 1998 Journal article [Show]
WYSOCZAŃSKI Włodzimierz: Sposoby postrzegania świata pozajęzykowego we frazeologizmach i przysłowiach porównawczych : analiza konfrontatywna na materiale wybranych języków słowiańskich .- "Rozprawy Komisji Językowej [WTN]" 1998 Journal article [Show]
OSTRÓWKA Małgorzata: Sprawozdanie z konferencji "Kresy - pojęcie i rzeczywistość" .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1998 Journal article [Show]
ĆUPIĆ Drago: Srpskohrvatska prezimena nastala na osnovu naziva mjesta .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
KREISBERG Alina: Le storie colorate .- Pescara, 2001 Book [Show]
ŠIPKA Danko: Taksonomia różnic kulturowych w językach słowiańskich .- "Зборник Матице српске за славистику" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 71-80 of 133 found.
[ (1) |< First ] [ (7) << Previous ]  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 [ Next >> (9) ] [ Last >| (14) ]