iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: język serbsko-chorwacki

Description Type Actions
KONCEWICZ-DZIDUCH Edyta: Propozycja analizy semantyczno-formalnej serbsko-chorwackich derywatów czasownikowych z elementem medu- [među-] .- "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze" 1997 Journal article [Show]
TAFRA Branka, KOŠUTAR Petra: Razgraničavanje jezičnih entiteta na osnovi modela (ne)identičnosti .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2008 Journal article [Show]
FELESZKO Kazimierz: Relacja "język a polityka" w najnowszych dziejach starego-nowego języka słowiańskiego .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1999 Journal article [Show]
LEČIĆ Dario: Remnants of Serbo-Croatian Lexis in Present-day Croatian .- "Slavia Centralis" 2014 Journal article [Show]
ERDMANN-PANDŽIĆ Elisabeth von: Serbokroatisch : ein südslawistisches Ideologumenon? .- München, 1997 Book article [Show]
MIKKELSEN Hans Kristian: Serbokroatisk sproplanlægning i Bosnien-Hercegovina [Serbsko-chorwackie planowanie językowe w Bośni-Hercegowinie] .- "Svantevit : dansk tidsskrift for slavistik" 1998 Journal article [Show]
ŠIPKA Danko: Serbsko-chorwacka alternacja drvo / stablo .- Katowice, 1999 Book article [Show]
HEREJ-SZYMAŃSKA Krystyna: Serbsko-chorwackie voštiti i podobne czasowniki oznaczające bicie .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1995 Journal article [Show]
HANSEN Björn: Das slavische Modalauxiliar : Semantik und Grammatikalisierung im Russischen, Polnischen, Serbisch/Kroatischen und Altkirchenslavischen .- München, 2001 Book [Show]
WEINSBERG Adam: Slawizacja fleksyjna .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
Displaying results 61-70 of 133 found.
[ (1) |< First ] [ (6) << Previous ]  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 [ Next >> (8) ] [ Last >| (14) ]