iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: antroponimia 1 (zbiór antroponimów)

Description Type Actions
PLICHTA Renata: Imiona chrzestne w księgach metrykalnych katedry łowickiej w latach 1951-1955 oraz 1991-1995 .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 1998 Journal article [Show]
KUCHTA Anna: Imiona chrzestne w metrykach chrztów parafii rzymsko-katolickiej p.w. św. Jozafata w Korczówce : lata 1928-1938 .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2013 Journal article [Show]
PLUSKOTA Teresa: Imiona chrześcijańskie w nazewnictwie miejscowym ziem ruskich Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2000 Journal article [Show]
TICHONIUK Bazyli: Imiona i ich formy na pograniczu polsko-białoruskim od XVI wieku do roku 1839 .- Zielona Góra, 2000 Book [Show]
SENDEK Robert: Imiona i nazwiska Bułgarów w książce "Записки по българските възстания" Z. Stojanowa : przyczynek do dziejów antroponimii bułgarskiej .- [1] .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 2001 Journal article [Show]
SENDEK Robert: Imiona i nazwiska Bułgarów w książce "Записки по българските възстания" Z. Stojanowa : przyczynek do dziejów antroponimii bułgarskiej .- 2 .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 2003 Journal article [Show]
CIEŚLIKOWA Aleksandra: Imiona i nazwiska we współczesnej polszczyźnie : moda i użycie tekstowe .- Warszawa, 1994 Book article [Show]
TICHONIUK Bazyli: Imiona kobiet w aktach cerkwi unickiej południowej Białostocczyzny w latach 1796-1836 .- "Acta Albaruthenica" 2001 Journal article [Show]
NIKITIUK Anna: Imiona mieszkańców hajnowskich parafii prawosławnych jako przejaw procesów asymilacyjnych .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2014 Journal article [Show]
SARNOWSKA-GIEFING Irena: Imiona poznaniaków w latach 1939-1945 .- Poznań, 2003 Book article [Show]
Displaying results 81-90 of 437 found.
[ (1) |< First ] [ (8) << Previous ]  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 [ Next >> (10) ] [ Last >| (44) ]