iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: antroponimia 1 (zbiór antroponimów)

Description Type Actions
ŠIMUNOVIĆ Petar: Hrvatska antroponimija nakon II. svjetskog rata .- "Suvremena lingvistika" 1997 Journal article [Show]
NOSIĆ Milan: Hrvatska imena hebrejskoga podrietla .- "Riječ : časopis za filologiju" 1998 Journal article [Show]
DEŽELJIN Vesna: Hrvatska onomastička komponenta u maldobrìama .- "Riječ : časopis za filologiju" 2000 Journal article [Show]
ČILAŠ ŠIMPRAGA Ankica, ČILAŠ MIKULIĆ Marica: Imena polaznika Croaticuma hrvatskoga podrijetla .- Zagreb, 2015 Book article [Show]
SZULOWSKA Wanda: Imiennictwo dawnej ziemi halickiej i lwowskiej .- Warszawa, 1992 Book [Show]
ABRAMOWICZ Zofia: Imię chrzestne jako symbol kulturowy mniejszości narodowych .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
BREZA Edward: Imię Restytut i podobne .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2003 Journal article [Show]
MALEC Maria: Imię w polskiej antroponimii i kulturze .- Kraków, 2001 Book [Show]
MAGDA-CZEKAJ Małgorzata: Imiona a nazwy roślin : onimizacja i apelatywizacja .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 2003 Journal article [Show]
SZCZEŚNIAK Krystyna: Imiona chrzestne, urzędowe a domowe w środowisku studentów grodzieńskich Anno Domini 2000 .- Łódź, 2003 Book article [Show]
Displaying results 71-80 of 437 found.
[ (1) |< First ] [ (7) << Previous ]  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 [ Next >> (9) ] [ Last >| (44) ]