iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: prepozycja

Description Type Actions
MĘDELSKA Jolanta: Archaizm czy lituanizm? : o prepozycji przydawki dopełniaczowej i przyimkowej w polszczyźnie kowieńskiej .- "Acta Baltico-Slavica" 2008 Journal article [Show]
OVČAROVA Biljana: Clitic doubling of the proposed direct object in Bulgarian .- Bilyana Ovcharova .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 2018 Journal article [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Dynamika struktur złożeniowych w językach słowiańskich .- Warszawa, 2012 Book article [Show]
KOWALIK-KALETA Zofia, BĘDKOWSKA-KOPCZYK Agnieszka, ŻEBEREK Teresa, NOWAKOWSKA-KEMPNA Iwona: Schemat wyobrażeniowy ŚCIEŻKA-CEL w językach polskim, rosyjskim, bułgarskim i słoweńskim .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2004 Journal article [Show]
GEORGIEVA Cvetelina: Видове класификации на активните препозитивни форманти в българското именно словообразуване .- Београд, 2012 Book article [Show]
GOLANOVA Elena Ivanovna: О "мнимых сложных словах" : развитие класса аналитических прилагательных в современном русском языке .- Москва, 1998 Book article [Show]