iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: negacja

Description Type Actions
BOGUSŁAWSKI Andrzej: Aspekt i negacja .- Warszawa, 2004 Book [Show]
MRHAČOVÁ Eva: Česká a polská příjmení s negací .- "Rozprawy Komisji Językowej [WTN]" 2000 Journal article [Show]
ŠTÍCHA František: Česko-německá srovnávací gramatika .- Praha, 2003 Book [Show]
KĘPIŃSKA Alina: Dlaczego pięciu dobrych synów było? .- "Prace Filologiczne" 2002 Journal article [Show]
WRÓBEL Henryk: Granice paradygmatu fleksyjnego czasowników .- "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Językoznawcze" 1998 Journal article [Show]
MIHALJEVIĆ Milan: The interaction of li and negation in Croatian church slavonic .- Frankfurt am Main, 1997 Book article [Show]
ARSENIJ̌EVIĆ Nada: Jedno od značenja akuzativne konstrukcije s predlogom za u savremenom srpskom jeziku .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 2006 Journal article [Show]
ŠĚRAKOWA Irena: K syntaksy serbskeje pisneje rěcy .- 1: Syntakska dolnoserbskeje rěcy pśibytnosći .- "Serbska šula : časopis za serbskich wučerjow a kubłarjow" 1999 Journal article [Show]
TOLSTAJA Svetlana Michajlovna: Magiczne funkcje negacji w tekstach sakralnych .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 2001 Journal article [Show]
MITANI Keiko: Modalities, negation and indefinite pronouns : Serbo-Croatian indefinite pronouns .- Tokyo, 1993 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 62 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7 [ Next >> (2) ] [ Last >| (7) ]