iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Jedno od značenja akuzativne konstrukcije s predlogom za u savremenom srpskom jeziku
Author/editor: Nada Arsenijević
Published in: Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica [Show]
Journal issue: 2006 6
Pages: 9-16
Note: Streszcz.: eng
Languages: scc
Abstract: Autorka analizuje przede wszystkim zdania egzystencjalne, w których występuje negacja czasownika imati. Stwierdza, że w konstrukcjach zdaniowych typu Ja imam/nemam kuću, Ja imam/nemam vremena za tebe i Ima/nema posla, Ima/nema posla za tebe zauważyć można, że biernik zajmuje pozycję beneficjenta. W zdaniach z dopełniaczem rola beneficjenta jest natomiast uogólniona. Autorka wskazuje także, że negacja wprowadza częściową limitację wyrażaną konstrukcją przyimka za z biernikiem. (PK)
Author headings:
au. Arseniǰević, Nada [Show]
Keywords: biernik, język serbski, język współczesny, konstrukcja składniowa, negacja, składnia 1 (tworzenie wyrażeń złożonych), wyrażenie przyimkowe, zdanie egzystencjalne, за
Tags:
Classification:
4.1.4. Serbo-Croatian group. Syntax [Show]
4.5. Serbo-Croatian group. Semantics. Pragmatics [Show]