iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: hipokorystyk

Description Type Actions
POHONČOWA Anja: Adjektiwiske diminutiwy w hornjoserbšćinje .- Maribor, 2015 Book article [Show]
CITKO Lilia: Antroponimia "Pana Tadeusza" w przekładzie na język białoruski .- Bydgoszcz, 2000 Book article [Show]
WĘGOROWSKA Katarzyna: Ekspresywizmy dodatnie utrwalone w pamiętnikach byłych mieszkańców Kresów Północno-Wschodnich .- "Acta Baltico-Slavica" 2006 Journal article [Show]
BJELANOVIĆ Živko: Hipokoristici u ovostoljetnim hrvatskim gramatikama .- Zagreb, 2001 Book article [Show]
PASTYŘÍK Svatopluk: Hypokoristika a kategorie rodu .- "Acta onomastica" 1998 Journal article [Show]
HOFFMANNOVÁ Jana, KOLÁŘOVÁ Ivana: Hypokoristika na -ča dříve a dnes .- Brno, 2014 Book article [Show]
PALINCIUC Elena: Imiona ludności pochodzenia polskiego w Mołdawii : na przykładzie Bielc i Styrczy .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 2003 Journal article [Show]
RUTKOWSKI Krzysztof: Imiona skrócone mieszkańców Rososzy w XVII wieku .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 1999 Journal article [Show]
PASTYŘÍK Svatopluk: Ještě jiné možnosti zaměření současného antroponomastického bádání .- Liberec, 1998 Book article [Show]
KNAPPOVÁ Miloslava: K proměnám systému hypokoristik .- Praha, 2000 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 35 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4 [ Next >> (2) ] [ Last >| (4) ]