iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: antroponim

Description Type Actions
URBAŃSKA-MAZURUK Ewa: Nazwy osobowe w międzywojennej poezji Jarosława Iwaszkiewicza .- "Prace Filologiczne" 2000 Journal article [Show]
BIAŁUŃSKI Grzegorz: Nazwy osobowe w Piszu w XVI-XVII w. : pogranicznym miasteczku polsko-niemieckim .- Białystok, 1999 Book article [Show]
WIŚNIEWSKA Halina: Nazwy "płci żeńskiej" w "Lirykach" i "Epigramatach" Wespazjana Kochowskiego .- "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae" 2004 Journal article [Show]
DOMACIUK Izabela: Nazwy własne w "Bajkach robotów" Stanisława Lema .- Cz. 1 .- "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae" 1998 Journal article [Show]
MARIAK Leonarda: Nazwy własne w funkcji perswazyjnej na materiale tajnych tekstów prasowych z okresu powstania styczniowego (1861-1863) .- Szczecin, 2000 Book article [Show]
ZIENIUKOWA Jadwiga: Nazwy własne w górnołużyckim piśmie "Missionske Powěsće" z połowy XIX wieku .- "Zeszyty Łużyckie" 2000 Journal article [Show]
ŠAŬCOVA Aksana: Nazwy własne w powieści Elizy Orzeszkowej "Cham" .- Гродна, 2002 Book article [Show]
DOMACIUK Izabela: Nazwy własne w prozie Stanisława Lema .- Lublin, 2003 Book [Show]
SKIBIŃSKA Elżbieta: Nazwy własne we francuskim przekładzie "Prawieku i innych czasów" Olgi Tokarczuk .- Gdańsk, 2000 Book article [Show]
RUTKOWSKI Mariusz: Nazwy własne we współczesnej polskiej prozie alpinistycznej .- "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Językoznawcze" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 101-110 of 298 found.
[ (1) |< First ] [ (10) << Previous ]  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 [ Next >> (12) ] [ Last >| (30) ]