iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: antroponim

Description Type Actions
KOMÁREK Karel: Biblická osobní jména v morfologickém systému češtiny .- Brno, 1999 Book article [Show]
OSTRÓWKA Małgorzata, GOLACHOWSKA Ewa: Bobrujszczyzna - ojczyzna Floriana Czarnyszewicza wczoraj i dziś : raport z badań terenowych .- "Acta Baltico-Slavica" 2011 Journal article [Show]
BAYEROVÁ Naděžda: Česká a ruská příjmení vzniklá ze složených slovanských jmen .- Brno, 1999 Book article [Show]
BRZEZINA Maria: Charakteryzacja językowa Cyganów w wybranych utworach literackich .- "Stylistyka" 2003 Journal article [Show]
DOMACIUK Izabela: Chrematonimy w wybranych utworach Stanisława Lema .- Bydgoszcz, 2000 Book article [Show]
MRÓZEK Robert: Composita w głównych subsystemach onimicznych : aspekt interpretacyjny .- Lublin, 2000 Book article [Show]
WALCZAK-MIKOŁAJCZAKOWA Mariola: Composita w imiennictwie Bułgarów .- Lublin, 2000 Book article [Show]
DACEWICZ Leonarda: Composita w XVI- i XVII-wiecznej antroponimii woj. podlaskiego .- Lublin, 2000 Book article [Show]
PANÁČEK Jaroslav: Dobředělej nebo Machsgut? .- "Acta onomastica" 2002 Journal article [Show]
RADZIK Ryszard: "Droga ku wzajemności" .- "Białoruskie Zeszyty Historyczne = Беларускі гістарычны зборнік" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 11-20 of 297 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (3) ] [ Last >| (30) ]