iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: antroponim

Description Type Actions
ZIÓŁKOWSKA Magdalena: Analiza semantyczna przezwisk staroobrzędowców z okolic Augustowa i Suwałk .- "Acta Baltico-Slavica" 2011 Journal article [Show]
FRANČIĆ Anđela: Antroponimi u reklamama .- Zagreb ; Rijeka, 1999 Book article [Show]
GÓRNY Halszka: Antroponimia wsi Krościenko Wyżne (XV-XVI w.) w świetle kolonizacji niemieckiej .- "Prace Językoznawcze" 2004 Journal article [Show]
TOMCZAK Lucyna: Antroponimy nieoficjalne mieszkańców Sutkowa .- Lublin, 1999 Book article [Show]
ŁOBODZIŃSKA Romana: Antroponimy nieoficjalne we wsi Brzezówka (gmina Szczucin) .- Lublin, 1998 Book article [Show]
PASTYŘÍK Svatopluk: Antroponyma v Bartošově slovníku .- Brno, 2001 Book article [Show]
KOVÁČOVÁ Zuzana: Antroponymá v spoločenskom románe .- Brno, 2014 Book article [Show]
VALENTOVÁ Iveta: Apelatívny člen, apelatívny komponent propria a informácia o propriu v podobe apelatíva .- Brno, 2014 Book article [Show]
Artykuły, komunikaty, materiały biograficzne i materiały źródłowe zamieszczone w "Białoruskich Zeszytach Historycznych" w nr 1-9 (1994-1998) .- "Białoruskie Zeszyty Historyczne = Беларускі гістарычны зборнік" 1998 Journal article [Show]
BIOLIK Maria: Baza onomastyczna rdzenia *sal- na ziemiach staropruskich .- "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Językoznawcze" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 297 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (30) ]