iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.2.1.5. Russian. Text linguistics

Description Type Actions
BLUMENTAL Ija: Aнглицизмы в заголовках как средство языковой игры .- "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica" 2008 Journal article [Show]
GOS Elżbieta: Co to jest tekst precedensowy? .- "Przegląd Rusycystyczny" 2006 Journal article [Show]
Gramatyka a tekst .- Katowice, 2007 Book [Show]
THIELEMANN Nadine: How a joke is performed in Russian face-to-face-interaction : the telling of an anekdot as performance .- München ; Berlin ; Washington D.C., 2013 Book article [Show]
SOLONIK Natalija Vladimirovna, SEKAČEVA Inna Georgievna: III Межвузовская конференция "Лингвистический и эстетический аспекты анализа текста" .- "Научные доклады высшей школы. Филологические науки" 2000 Journal article [Show]
KAPELA Ewa: Neologizmy polityczne w nagłówkach rosyjskich tekstów medialnych .- "Przegląd Rusycystyczny" 2018 Journal article [Show]
JÓŹWIAK Jolanta: Polski przekład "Kysia" Tatiany Tołstoj a ekwiwalencja komunikatywno-pragmatyczna .- "Slavia Orientalis" 2010 Journal article [Show]
VYCHODILOVÁ Zdeňka: Pronominalizace jako jeden z formálních prostředků textové koheze .- Brno, 1999 Book article [Show]
FLÍDROVÁ Helena: Simultánní repliky ve skupinové komunikaci : na ruském materiále .- "Rossica Olomucensia : ročenka katedry slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého" 1996 Journal article [Show]
PSTYGA Alicja: Składnia derywatów w tekście : kompozycja i dekompozycja struktur złożonych oryginału w kontekście doboru odpowiedników w przekładzie : na materiale rosyjskich i polskich tekstów prasowych .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 2013 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 68 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7 [ Next >> (2) ] [ Last >| (7) ]